Za fizične osebe

Za pravne osebe

Smo specializirani za svetovanje pravnim osebam na področju zavarovanja oz. kompleksno obvladovanje tveganj.

Nudimo celovit sklop svetovalnih storitev z namenom učinkovitega upravljanja s tveganji, ki sledijo cilju minimalnega škodnega dogajanja. Skupaj z naročnikom oblikujemo strategijo zavarovalnih poslov.

Obvestila

Sporočamo, da je nov naziv družbe KRIK AKSUM Zavarovalno posredniška družba d.o.o.

KRIK AKSUM d.o.o. je partner v UNiBA.